Album

  • Kominek

    Recto odbitki: retusze szarą farbą. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000607”; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z adnotacjami: „5.53”, „8.4 cm”; ołówkiem szki ...
  • Ołtarz boczny Matki Boskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002218, IHSUJ P 002220, IHSUJ P 002221. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002219”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
  • Kaplica św. Jana Chrzciciela, płyta nagrobna Zofii Bonerowej

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „72. Pomnik Bonarowej w kościele N. P. Maryi.”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczę ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading