Album

  • Chrzcielnica, czasza

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004497”. Verso tektury: adnotacja czerwoną kredką „+”; adnotacja ołówkiem „16”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNI ...
  • Model klasztoru

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009278. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009277”. ...
  • Nadanie Drohobyczowi praw miejskich przez Kazimierza Wielkiego w roku 1339

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016678”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Drohobycz / Zakł. Art. / foto B. Lieberman”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading