Album

  • Złoty Kodeks Gnieźnieński, Ofiarowanie w świątyni

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja atramentem „Gnieźnieński kodeks t.zw. [!] s. Wojciecha / Ofiarowanie w świątyni”; adnotacja kre ...
  • Wit Stwosz, Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka (odlew gipsowy)

    Verso odbitki: pieczęć [dopisek ołówkiem „Fot.”] „KOLOWCA STANISŁAW / ART. FOTOGRAF / Kraków, ul. Smoleńsk 9 / Seria... / No... / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone”; pieczęć [prze ...
  • Preteksta ornatu

    Verso odbitki: pieczęć „URZĄD WOJEWÓDZKI KRAKOWSKI / WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI / Oddział Muzeów i Ochrony Zabytków” wypełniona atramentem: [Nr kliszy/pomiaru] „3555”, [Zdejmował] „L ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading