Album

  • Ambona

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018378”, „Wilno Antokol”. ...
  • Kobiety tureckie przy fontannie słodkich wód azjatyckich

    Recto odbitki: sucha pieczęć „[monogram] SC [z gwiazdą i księżycem]”. Recto kartonu: druk: „St. Chlebowski mal.”, „A. Szubert fot.”, „KOBIETY TURECKIE PRZY FONTANNIE SŁODKICH WÓD ...
  • Rybnik, zamek, projekt rozbudowy

    Recto odbitki: retusz; atramentem linie kadrowania. Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojewódzki Konserwator Zabytków”; pieczęć ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading