Album

  • Widok od zachodu

  • Dzwon

    Verso odbitki: pieczęć „ODLEWNIA ARTYSTYCZNA / Braci Wacława i Tadeusza / FELCZYŃSKICH / w Taciszowie k. Gliwic / Biuro przyjmowania zleceń / 44-100 GLIWICE, Rynek 25/26 / Tel. 31-59-96”; adn ...
  • Poliptyk św. Jana Jałmużnika, odsłona druga

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015458. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacje ołówkiem: „Kupiec [nieczyt ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading