Album

  • Malowidła na sklepieniu

    Na kartonie verso adnotacje ołówkiem: "Podkamień Brody"; "1938". ...
  • Elewacja frontowa z bramą wjazdową

    Na kartonie adnotacja piórem: "Świrz Zamek, od strony frontowej"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Arc ...
  • Elewacja południowa

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „IGOŁOMIA”; adnotacja kredką „XXIV D”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 002386”, [wymazana] „Igołomja [!]”, „X 10”; ołówkiem linie ka ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading