Album

  • Balustrada przed ołtarzem głównym

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”; pieczęć „fot. Witalis Wolny”; pieczęć „1963”; adnotacja długopisem ...
  • Dekoracja malarska pendentywu kopułu, personifikacja Męstwa

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012500”. ...
  • Kaplica Wniebowzięcia NMP (Zygmuntowska), obramienie okna tamburu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011892, IHSUJ P 011893. Recto odbitki: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 0991”. Recto kartonu: adnotacje ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading