Album

  • Widok wnętrza

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „il. 13”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002108”. ...
  • Portal

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „A Bochnak”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 017625”, „Lwów Cerkiew wołoska / Portal kaplicy”. ...
  • Chórek, prospekt organowy

Wszystkie zdjęcia
X
Loading