Album

  • Ornat

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006287, IHSUJ P 006288. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006289”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Zamek średni, widok z dziedzińca

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006002. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006008”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem [wymazana] „[...]45”; naklejona etykie ...
  • Pontyfikał Zbigniewa Oleśnickiego, jedna z kart

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 3820”; adnotac ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading