Album

  • Kamienica nr 8

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017156. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017155”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Portret kobiety

    Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018997”, „Kucharski?”. Verso kartonu: adnotacja ołówkiem „44”. ...
  • Porus król Indii przed Aleksandrem Wielkim

    Recto odbitki: adnotacja atramentem „3. Porus, król Indji, przed Aleksandrem Wielkim. [przekreślone „wł.”, dopisek „Gobelin”] Franciszka hr. Potockiego / w Krakowie. / Fot. T. Jabłoński ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading