Album

  • Kaplica Matki Boskiej Kalwaryjskiej, wnętrze

    Verso odbitki: pieczęć „Inwentaryzacya zabytków / Akademii umiej. w Krakowie”; pieczęć „Kalwarja Zebrz.”; adnotacja atramentem „Kaplica cud. obrazu Matki”; adnotacje ołówkiem: [sygn ...
  • Fasada, brama wjazdowa

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017461. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017462”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Ołtarz św. Jana Chrzciciela, głowa św. Jana na misie

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 014070. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UN ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading