Album

  • Wnętrze, widok z nawy bocznej

    Recto odbitki: sucha pieczęć „JAN BUŁHAK / WILNO”. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA / W OBRAZACH FOTOGR. J. BUŁHAKA / No. 1168 / J. BUŁHAK. ART. FOT. WILNO, Jagiellońska 8 / WSZELKIE PRAWA ...
  • Widok od południowego wschodu

    Recto tektury: adnotacje kredką: „7”, „427”, „144”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 016942”, [wymazana] „KRZEMIENIEC”, „21, [nieczytelne] / 63”, „1/1”, „Ryc. [prz ...
  • Dekoracja rzeźbiarska klucza okna prezbiterium (głowa Chrystusa)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012788”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kościół N.M.P. w Krakowie Okno VI 1960 r”; ołówkiem szkic okna z adnotacją „VI”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading