Album

  • Nagrobek biskupa Pawła Holszańskiego

    Na odwrociu zdjęcia adnotacja ołówkiem: "Wilno katedra / Pomnik bpa Pawła Holszańskiego. + 1555 / Zakład Hist. Szt. In. 7458. Na luźnej kartce papieru: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI ...
  • Ambona

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK38 Wilno V.1.1. 34. Na kartonie adnotacja piórem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona kartka z pieczęcią owalną "APARAT ...
  • Sklepienie przęsła chóru muzycznego

    Na zdjęciu u dołu po lewej pieczęć "Fot. J. DZIEKOŃSKI"; w lewym dolnym rogu adnotacja piórem: "Sklep przy wejściu"; w prawym dolnym rogu nr inw. 7393 (piórem). Na kartonie adnotacja piórem: ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading