Album

  • Wnętrze

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000173, IHSUJ P 000174. Recto odbitki: l.d. adnotacja z negatywu „1846” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacje ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 0 ...
  • Ewangeliarz Kruszwicki, Nierządnica obmywająca stopy Chrustusa i Przypowieść o gospodarzu i dwóch dłużnikach

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja atramentem „Gniezno – katedra. Kodeks t.zw. [!] kruszwicki”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSU ...
  • Cerkiew

    Verso odbitki: odbicie stempla pocztowego z adnotacją „11. 9[...] / RAWA [...]; adnotacja atramentem „Cerkiew w Lubyczy kniaziowskiej (p. Rawa ruska) / (zb. 1785 r.)”; adnotacje ołówkiem: [sy ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading