Album

  • Lichtarz

    Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator / Zabytków / w Katowicach”; pieczęć „Nr” z adnotacją atramentem „1676”; adnotac ...
  • Portret Marii z hrabiów de Neri Ogińskiej

    Recto kartonu: sucha pieczęć „J. SEBALD.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 019206”, „z hr de NERI / MARIA OGIŃSKA”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIE ...
  • Arras z cyklu Dzieje Noego, Bóg błogosławi Noemu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016217”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / Arras z serii «Dzieje Noego» / Bóg Błogosławi Noemu przed 1553”, „Szerokoś ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading