Album

  • Kapliczka św. Jana Nepomucena

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010881”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005710. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / Warszawa, ul. Długa Nr 26/28 / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA / Nr inw. neg. ... ...
  • Widok od południa

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017551. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017552”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading