Album

  • Wnętrze, widok w kierunku prezbiterium

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004050”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Balustrada galerii, św. Piotr

    Verso odbitki: pieczęć „Inwentaryzacya zabytków / Akademii umiej. w Krakowie”; pieczęć „Kalwarja”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 002998”, „- Obraz w boazerji na galerii kap ...
  • Portal główny

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „Żółkiew / Kościół farny, / portal gł.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018563”, „wrzesień 1979”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading