Album

  • Wnętrze salonu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000199, IHSUJ P 000200. Recto kartonu: adnotacja atramentem „BIAŁACZÓW”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000198”; „16219 J”, „Bia ...
  • Ołtarz boczny Ukrzyżowania Chrystusa

    Odbitka naklejona na dwa kartony. Recto drugiego kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 5979”; adnotacja atramentem „Gostyń”; adnotacje ołówk ...
  • Widok od prezbiterium

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005805”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Mochnaczka / Cerkiew / p. Nowy Sącz / 1925 r”, „Cerkiew par. p.w. św. Michała Arch. / d ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading