Album

  • Nagrobek Urszuli Leżeńskiej, nisza z figurą zmarłej

    Recto odbitki: retusz szarą farbą. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000657”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Brzeżany”, „herbu Ciołek”,„10”; naklejona ety ...
  • Rzut poziomy

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000859”, „Ciechanów / zamek”, [przekreślona] „137”, „Ryc. 137”, „dół”, „1: 800 (ok)”. ...
  • Widok ogólny

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: adnotacja atramentem „Spytkowice / kość. par / fot. Szablowski / 1934”; adnotacja kredką „205”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 008166”, „ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading