Album

  • Rzeszów, zamek, rzut sytuacyjny

    Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Arch. Fot. Inst. Szt. PAN, Wwa / nr kl. 20234”, „Zamek w Rzeszowie / Sytuacja, skala 1:400”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007814”. ...
  • Ornat

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006967. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSUJ P 006966". Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIE ...
  • Kaplica Włoska, dekoracja stiukowa na sklepieniu

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6825”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014533”; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z adn ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading