Album

  • Portret Sulistrowskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001447. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja ołówkiem „Dzików”. Vers ...
  • Ołtarz główny, scena Zwiastowania

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw. poprawiony atramentem] 6304”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 010858”, „Zagórz. Kościół ...
  • Widok wnętrza

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014640”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading