Album

  • Budynek główny i fragment galerii, widok od płd.-zach.

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000195”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Białaczew[!]”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ...
  • Askos zdobiony maską Meduzy, protomami koni i figurką Nike

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu: „46”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTET ...
  • Chrystus na Krzyżu, z Marią, św. św. Janem Ewangelistą i Hieronimem

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000958. Recto odbitki: adnotacja ołówkiem „I”; ołówkiem kopiowym linie kadrowania. Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000957”; ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading