Album

  • Ikonostas

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK06 Czortków 004. Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Czortków Wnętrze cerkwi"; "Sekcja fotograficzna Związku Studentów Arch. Lwów"; naklejona fiszka ...
  • Ruiny bramy wjazdowej

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Kobryń? Kobryń, Polesie. W inwentarzu brak opisu nawet Kobryń jest ze znakiem zapytania. 11410"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. 1141 ...
  • Obraz Nauka umierania chrześcijańskiego

    Na kartonie verso: nr inw. 7618 (ołówkiem); "Lwów. Obraz cechowy. Spr. 1906 – III – 10"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. Z daru Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce (1925). ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading