Album

  • Plan bitwy pod Chocimiem w r. 1621

    Na kartonie adnotacja ołówkiem: "CH". Na kartonie verso: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr inw. 6982; adnotacja piórem: "Rycina Jakóba Laurusa Rzymianina ...
  • Posążek relikwiarzowy św. Stanisława

    Na kartonie wytarta pieczęć "ZBIORY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE"; linie kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie verso naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Monstrancja

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK39 Wilno V.1.2. 008. Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Wilno / kościół św. Jana"; naklejona fiszka IHS U ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading