Album

  • Martwy Chrystus

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004460”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „8”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM ...
  • Dragon austriacki

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Wojciech Kossak / Dragon austrjacki”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 0189345”. Verso kartonu: pieczęć „ZAKŁAD ART. FOTOGRAFICZNY / A. PAWLIKOWS ...
  • Kaplica św. Krzyża (Świętokrzyska), ołtarz Matki Boskiej Bolesnej, kwatery awersu lewego skrzydła z przedstawieniami Ofiarowania w świątyni i Chrystusa wśród doktorów

Wszystkie zdjęcia
X
Loading