Album

  • Widok od południowego wschodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003458”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Klimontów, Sandomierz, Kielce. / Kolegiata / widok z zewnątrz / Muralto de Sent. / 1643 – p ...
  • Widok od zachodu

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „T. O. N. Z. P.”. Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ PD 000002”. Verso kartonu: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Kraków, kościół Mariacki, figury aniołów w kluczu okna prezbiterium (odlew)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012851”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „aniołki z węgrów [!] z kościoła Mariackiego”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading