Album

  • Wnętrze nawy

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK04 Buczacz 022, OTPK04 Buczacz 024. Na jednym kartonie z sygn. OTPK04 Buczacz 022. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Buczacz Bazyljanie"; naklejona fisz ...
  • Wnętrze, widok w stronę prezbiterium

    Na odwrocie zdjęcia: adnotacja ołówkiem: "Wnętrze kościoła Bernardynów, zdjęcie z chóru w kierunku prezbiterium."; adnotacja czerwonym ołówkiem: "tab 136b"; linijki kadrowania do druku (oł ...
  • Kotły tureckie zdobyte pod Chocimiem

    Retuszowane akwarelą. Na kartonie: pieczęć "ZBIORY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE"; adnotacje piórem: "Stoji [sic] Antoni Szulinas [?]"; "Dla ukazania wysokości". Na kartonie verso: pieczęć ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading