Album

  • Rzeźbione kolumny z ołtarza z katedry łacińskiej we Lwowie

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 016710, IHSUJ P 016711. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016712”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Dunajów, / Cerkiew.” ...
  • Wnętrze, fragment ekspozycji „Altdeutsche Kunst aus Krakau und aus dem Karpahtenland” z 1942 roku

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015175, IHSUJ P 015176 i IHSUJ P 015177. Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW / ART. FOTOGRAF / Kraków, ul. Smoleńsk 9 / Seria... No... / Ws ...
  • Ogrodzenie sadzawki św. Stanisława

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014933”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading