Album

  • Lampa wieczna

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000701, IHSUJ P 000703. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000702”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „517”; naklejona etyki ...
  • Sklepienie refektarza

    Reprodukcja fotografii J. Żakowskiego wykonana w 1918 roku. Verso odbitki: nadrukowane rubryki; adnotacja atramentem „T. O. N. Z. P.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 004947”, „7651. ...
  • Wnętrze nawy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 016406. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn] „IHSUJ P 016405”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „11”, „Bołszowce”; naklejona etyk ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading