Album

  • Galeria Malarstwa Polskiego, fragment

    Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009765”. ...
  • Ołtarz główny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006376, IHSUJ P 006378. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006377”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Ołtarz mariacki, Zaśnięcie Marii, odwrocie figury apostoła

    Verso odbitki: pieczęć „MUZEUM PRZEMYSŁOWE / KRAKÓW SMOLEŃSKA 9 / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”; pieczęć „Zakład Historji Sztuki Uniw. Jagiell. [nr inw. atramentem] 945”; [dwukrotnie] piecz ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading