Album

  • Ołtarz główny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004073”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Prospekt organowy

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003083”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Karczówka / Chór klasztorny”, „[...] Brodowski”, „37”; naklejona etykieta „INSTY ...
  • Widok baszty od dziedzińca

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „BRZEŻANY – BASZTA – 7605 [?]” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016458”. Verso tektury: adnotacje ołówkie ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading