• Wnętrze, elewacja nawy

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK02 Bołszowce 009. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Bołszowce"; naklejona fiszka ZHS Archiwum Fotograficzne. ...
  • Wnętrze nawy

  • Nagrobek Stanisława Radziwiłła

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "JAN BUŁHAK WILNO". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Wilno"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwu ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading