Album

  • Oprawa ewangeliarza

    Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000153”, „1”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wyp ...
  • Widok od zachodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004008”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „49”, „Krasny Staw, Krasny Staw, Lublin / kościół parafialny / św. franciszka[!] Ksawer ...
  • Aniołowie

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016974”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Lubieszów”, „Fragment malowidła na sklepieniu. / fot. Plater / r. 1922.”; naklejona et ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading