Album

  • Widok zrujnowanego wnętrza ku prezbiterium

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Magierów / Kośc. paraf. 1748 / pow. Rawa ruska / 1914-16"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Kolumna międzyokienna

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000392”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Biecz / Gorlice / Dom Kromera”, „N= 464/kl”, „Fot. T. Sz. 1921”, „6”; naklejona ...
  • Elewacja frontowa

    Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator / Zabytków”; adnotacja atramentem „3794 b”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading