Album

  • Portal wejściowy, głowica

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 005378”, „Tum fragment portalu”. ...
  • Dekoracja sklepienia kaplicy wschodniej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 010425. Odbitka na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 010414, IHSUJ P 010416, IHSUJ P 010417. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Wiśnicz”; adnotacje ...
  • Kaplica św. Szymona z Lipnicy, obraz Św. Szymon podczas próby ognia

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 3303”; adnotac ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading