Album

  • Ołtarz główny, figura św. Feliksa

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „Maciej Polejowski / św. Feliks / Włodawa, Kościół popauliński / fot. Stanisław Michalczuk”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010575”. ...
  • Dwór

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006784”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Kaplica Wniebowzięcia NMP (Zygmuntowska), obramienie okna tamburu

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja atramentem „Kraków. Kaplica Zygmuntowska”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading