Album

  • Portal główny

    Na kartonie adnotacje piórem: "str. 106"; "ilustr. 47"; "Główny portal katedry halickiej w Kryłosie z płaskorzeźbą Wniebowzięcia Bogarodzicy." Na kartonie verso adnotacje piórem: "25"; "Zacho ...
  • Malowidło stropowe

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001189”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Dąbrówka Polska”, „18”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU J ...
  • Ulica Senatorska (w głębi Kamienica Celejowska)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003165”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „29.”, „Kazimierz Dolny / ul. Senatorska”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading