Album

  • Fasada

    Odbitka z tej samej kliszy co OTPK08 Felsztyn 005. Na kartonie pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL.". Na kartonie verso: pieczęć okrągła "Zakład Historii Sztuki Uniw. Jagiell."; naklejona fi ...
  • Portal kamienicy Korniaktowskiej wg rysunku J. Makarewicza

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK14 Lwów IV.1. 018. Na jednym kartonie z sygn. OTPK14 Lwów IV.1. 020, OTPK14 Lwów IV.1. 019. Na kartonie adnotacje piórem: "Lwów"; "DOM KORNIAKTA"; adnotacj ...
  • Fala (Poranek)

    ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading