Album

  • Płaskorzeźby z porami roku na fasadzie kamienicy nr 23 (Wiosna - scena orki)

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Nr neg. 1332 w PIS. [1 dublet] ...
  • Ambona

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK38 Wilno V.1.1. 34. Na kartonie adnotacja piórem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona kartka z pieczęcią owalną "APARAT ...
  • Fragment wnętrza

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "ZAKŁAD ARCHITEKTURY POLSKIEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ". Na odwrociu zdjęcia: pieczęć "ZBIÓR FOTOGRAFIJ ZAKŁADU ARCHITEKTURY POLSKIEJ POLIT ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading