Album

  • Widok ogólny

    Na kartonie verso naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok z lotu ptaka

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Łuck"; "[archi]wum fotograf. / [w]ydział Turystyki / [Ministe]rstwa [Ko]munikacji / N. 2157"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok ogólny

    Na kartonie adnotacja piórem: "ZDZIĘCIOŁ". Na kartonie verso: pieczęć "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr 769 (stempel); adnotacja ołówkiem: "Zdziecioł". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading