Album

  • Wnętrze, fragment elewacji

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "JAN BUŁHAK WILNO". Na odwrocie zdjęcia pieczęć firmowa "POLSKA W OBRAZACH FOTOGR. J. BUŁHAKA / 6000 obrazów fot. z całej Polski / WSZELKIE ...
  • Portal południowy z krużganka

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1255 w IS PAN. [1 dublet] ...
  • Brama Glińska

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK42 Żółkiew 013. Na jednym kartonie z sygn. OTPK42 Żółkiew 011. Na kartonie adnotacja piórem: "Żółkiew". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading