Album

  • Widok wnętrza kaplicy ku prezbiterium

    Na kartonie adnotacja piórem: "Chyrów". Na kartonie verso: nr inw. 7972 (piórem); adnotacja piórem: "Wnętrze kościoła"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Cerkiew, widok ogólny

    Na kartonie adnotacja piórem: "Sołotwin". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6566 (piórem); adnotacja piórem: "Cerkiew w Sołotwinie pow nadwórniański"; adnot ...
  • Fasada

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu nr inw. 6592 (piórem). Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. inw. 6592; adnotacja piórem: "Synkowicze"; adnotacj ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading