Album

  • Pałac arcybiskupi

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK08 Dunajów 009. Na kartonie adnotacje piórem: "Dunajów"; "Pałac arcybiskupi". Na kartonie verso pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL.". ...
  • Wieża

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK11 Kamieniec Podolski 029, OTPK11 Kamieniec Podolski 031. Na kartonie adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIEL ...
  • Widok od fasady

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1307 w PIS ? ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading