Album

  • Ruiny zamku

    Na kartonie nr 378 (ołówkiem). Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Buczacz. Ruiny zamku."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok od strony Dniestru

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK06 Chocim 009. Na kartonie adnotacja piórem: "Chocim". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6900 (piórem); adnotacje piórem: "Widok ...
  • Wnętrze prezbiterium

    Na zdjęciu verso adnotacja ołówkiem: "Wilno / S Jan". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading