Album

  • Cerkiew Trzech Świętych

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK26 Lwów V.4. 009. Na jednym kartonie z sygn. OTPK26 Lwów V.4. 008. Na kartonie adnotacja piórem: "CERKIEW WOŁOSKA"; adnotacja ołówkiem: "Lwów." Na karton ...
  • Fasada

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK29 Mikulińce 003. Na jednym kartonie z sygn. OTPK29 Mikulińce 006. Na kartonie verso: naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Narożnik południowo-wschodni

    Retuszowane kontury piórem i akwarelą Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Stare Sioło / Zamek"; "fot. Sekcja fot. Związku Studentów Arch. Lwów – Politechnika"; naklejona fiszka IHS UJ Arch ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading