Album

  • Fasada

    Na kartonie adnotacje piórem: "Św. Stanisław"; "Fasada dawnej cerkwi"; "Kościół O.O. Franciszkanów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "fund r ...
  • Wnętrze prezbiterium z ołtarzem głównym

    Na odwrocie zdjęcia pieczęć firmowa "FOT. SKÓRSKI Lwów Kopernika 22"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). ...
  • Fasada

    Na kartonie verso naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading