Album

  • Apsyda

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Kołoża p/Grodnem. Cerkiew św. Borysa i Gleba. Klisza w O.S. Wojew. Warsz."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Nagrobek Mikołaja Herburta Odnowskiego

    Na kartonie pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. inw. 6693; adnotacja piórem: "Lwów"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie verso: nr inw. 66 ...
  • Figura anioła z ikonostasu

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK25 Lwów V.3. 030, OTPK25 Lwów V.3. 032. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading