Album

  • Nagrobek Krzysztofa Herburta

    Na lewym brzegu kliszy adnotacja "Felsztyn [...]". Na odwrociu zdjęcia adnotacje ołówkiem: "Felsztyn, Nagrobek Krzysztofa Herburta"; "naturalne"; "wyrównać natężenie światła"; linijki kadrowa ...
  • Ołtarz boczny z obrazem Chrystusa niosącego krzyż

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK23 Lwów V.1.3. 017; OTPK23 Lwów V.1.3. 018. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Figura św. Leona na balustradzie nad portalem głównym

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading