Album

  • Portal główny, archiwolta

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001464”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Frombork / Detal portalu w kruchcie / fot. Dr. J. Pagaczewski / 15.IX.1953”; naklejona etykie ...
  • Fasada, widok przez bramę

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005181”. Verso kartonu: adnotacja ołówkiem „Łabuńki, brama wjazdowa z widokiem na pałac”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUK ...
  • Kaplica św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ołtarz

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012507”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków Kościół św. Anny św. Katarzyna”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading