Album

  • Oficyna

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000262”, „63098”, „Białystok, Pałac, oficyna”, „M. Kopydłowski”. ...
  • Nagrobek Jana Głogowskiego

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001717”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem „Głogowie [!] pow. Kutno / kościół parafialny / Grobowiec Jana z Głogowca / 1563 / fot. J. ...
  • Widok wnętrza w kierunku prezbiterium

    Verso kartonu: adnotacje atramentem: „Wnętrze kościoła / Widok od chóru do W. Ołtarza / z belkowaniem poszarpanem. / (obecnie już naprawione, belki pod- / ciągnięte). / [podpis]”, „Wiśl ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading