Album

  • Fragment węgara (?) z rzeźbą anioła (?)

    Verso odbitki: pieczęć „No. ...” wypełniona ołówkiem [nr neg.] „2086. kr.”; pieczęć wypełniona ołówkiem: [Miejscowość] „Koprzywnica”, [Powiat] „Sandomierski”; adnotacje oł ...
  • Portal główny, archiwolta i tympanon

    Recto kartonu: adnotacje kredką: „15 cm 3 mm [poprawiona na „15 1/2 cm”]”, „str. 30' / ilustr. 17 / Archiwolta portala [!] głównego.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018181”. ...
  • Wieże

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017976”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „11240 / 11241”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading