Album

  • Salon, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005746. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005747”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Mirogonowice”; naklejona etykieta „ ...
  • Ołtarz mariacki, rewers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Ukrzyżowania Chrystusa (figury)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013223. Verso odbitki: pieczęć „Zakład Historji Sztuki Uniw. Jagiell. [nr inw. atramentem] 945”; pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; pieczęć [ ...
  • Widok Kamieńca Podolskiego

    Recto kartonu: adnotacja atramentem: „Kamieniec Podolski”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016846”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacja atramentem [nr inw ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading