Album

  • Świecznik

    Na kliszy przy prawej krawędzi adnotacja: "Z. S. A. 854. MAKOWA (DOBROMIL) ŚWIECZNIK DREWN. Z CERKW. ŚW. JANA CHRZCIC. FW." Na kartonie adnotacja piórem: "Makowa". ...
  • Widok wnętrza w stronę chóru muzycznego

    Na kliszy u dołu adnotacja: "804. NOWE MIASTO (DOBROMIL) CHÓR W KOŚC. PARAF. FW. Z. S. A.". Na jednym kartonie z sygn. OTPK32 Nowe Miasto 004. Na kartonie verso naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fot ...
  • Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002253. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002254”. Publ.: KZSP, t. 1, z. 14, il. 102. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading