Album

  • Nagrobek trzech Janów Tarnowskich

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008934. Recto odbitki: retusz. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008933”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Tarnów / Katedr ...
  • Kaplica św. Doroty, wnętrze nawy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013920. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013921”. ...
  • Portal w nawie

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012662”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading