Album

  • Widok od południa

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003291”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kazimierza Wielka”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃS ...
  • Widok od zachodu

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009483”. ...
  • Dzwonnica

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Lesko”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004587”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja atramentem „Dzwonnica koscioła [!] ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading