Album

  • Ołtarz boczny, Matka Boska Szkaplerzna

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001551. Recto odbitki: adnotacja z negatywu „102”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001552”. Verso tektury: naklejona etykie ...
  • Plan Rzeszowa, fragment z widokiem zamku

    Reprodukcja fotografii (?). Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Arch. Fot. Inst. Szt. PAN, Wwa / nr kl. 2249 b / Repr. W. Demetrykiewicz”, „Widok zamku w Rzeszowie z r. 1762. / Fragment planu ...
  • Sajdaki

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6054”; adnotac ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading