Album

  • Ołtarz Zmartwychwstania

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009414, IHSUJ P 009415. Verso odbitki: adnotacja kredką [nieczytelna]; adnotacja ołówkiem kopiowym „Uchanie [dopisek ołówkiem „- ołówek pocz ...
  • Portal do klasztoru w zachodnim ramieniu transeptu

    Reprodukcja fotografii Adama Bochnaka z 1925 roku. Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 018583, IHSUJ P 018585. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018584”, „117”. ...
  • Graduał Jana Olbrachta, inicjał "M" z przedstawieniem grupy pielgrzymów

Wszystkie zdjęcia
X
Loading