Album

  • Wnętrze, widok na chór muzyczny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001272, IHSUJ P 001274, IHSUJ P 001275. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001273”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
  • Ołtarz mariacki, Zaśnięcie Marii, apostoł

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012984”. Publ.: T. Szydłowski, Le retable de Notre-Dame a Cracovie, Paris 1935, tabl. 12. ...
  • Nagrobek Kazimierza III Wielkiego

Wszystkie zdjęcia
X
Loading