Album

  • Kielich

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008334. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008335”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Ołtarz mariacki, prawe nieruchome skrzydło ołtarzowe, kwatera ze sceną Noli me tangere (dłonie Marii Magdaleny)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013320. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013319”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / 1783”. ...
  • Ołtarz mariacki, rewers lewego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Dwunastoletniego Jezusa nauczającego w Świątyni (sługa)

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „1700” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013187”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading