Album

  • Widok wnętrza sali ekspozycyjnej

    Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009781”. ...
  • Wnętrze, fragment

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ PD 000055”, „Wand der Sigismundcapelle [!] mit dem h. Sigismund u. dem Medalion der König Sigismund I”. ...
  • Piec w salonie

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016581”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Bursztyn. / Pałac Jabłonowskich. / Salon.”, „30”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTOR ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading