Album

  • Kaplica, fragment elewacji i kolumnady

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004273”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „[dopisek niebieską kredką „zw.”] »MIRÓW«”, „54”, „Mironice / kaplica pałaco ...
  • Ołtarz główny, tabernakulum

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „22”, [sygn.] „IHSUJ P 010996”. ...
  • Oficyna wschodnia, widok z dziedzińca głównego

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009503”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading