Album

  • Kościół par. św. Jana Chrzciciela, widok ogólny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000073, IHSUJ P 000074. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSUJ P 000075". Verso tektury: naklejona etykieta "ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWE ...
  • Wspornik arkady

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002770, IHSUJ P 002771, IHSUJ P 002774. Recto tektury: adnotacja atramentem „Jędrzejów. Wspornik ze zburzonego / kapitularza / dolna część”; ad ...
  • Ambona

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005940, IHSUJ P 005941, IHSUJ P 005942. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005943”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading