• Widok miejscowości od zachodu

    Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 1223 (stempel); adnotacja piórem: "Bieszczady Stryj Galizien Skole"; adnotacja ołówkiem: "Skole". ...
  • Figura świętego biskupa

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Muzeum Pokuckie w Stanisławowie"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Nagrobek Stanisława Radziwiłła

    Reprodukcja fotografii S. F. Fleury'ego. Na kartonie adnotacja ołówkiem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading