Album

  • Arkady międzynawowe

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002721, IHSUJ P 002722, IHSUJ P 002723. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „(arch. L. K.)”, [sygn.] „IHSUJ P 002724”. ...
  • Baszta czworoboczna

    Verso odbitki: pieczęć „Fot. EMIL RACHWAŁ / Wszelkie prawa zastrzeżone”; adnotacja na maszynie „Zamek na Czorsztynie / Prace związane z konserwacją ruin wykonywane / w latach od 1950 do ch ...
  • Kaplica III Upadku Chrystusa

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „Klisza arch m. Lwowa”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 003034”; „Kalwarja Zebrzydowska”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading