Album

  • Waza w parku pałacowym

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000290”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Białystok. / Park Branickich. / Waza (jedna z 2 identycznych / naprzeciw siebie stojących) / ...
  • Widok od zachodu

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 003613. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Kombornia”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 003613”, „IHSUJ P 003614”. Verso kartonu: pieczęć „Z ...
  • Widok od południowego wschodu

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 003345. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „[...]1[...]5” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003346”. Ver ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading