Album

  • Waza w parku pałacowym

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000290”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Białystok. / Park Branickich. / Waza (jedna z 2 identycznych / naprzeciw siebie stojących) / ...
  • Widok ogólny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001114, IHSUJ P 001116 . Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001115”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI ...
  • Matka Boska z Dzięciątkiem

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006312, IHSUJ P 006314. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006313”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading