Album

  • Nagrobek Janusza i Zuzanny Ostrogskich, fragment

    Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „7446”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008895”; kredką strzałki z adnotacjami: „14,5 cm”, „lewe”, „do spadu w gr ...
  • Pucharek

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015766, IHSUJ P 015767. Verso odbitki: pieczęć „Artysta Fotografik / JACEK KSIĄŻEK / Os. Handlowe 5 m. 32 / 31-935 Kraków / Prawo autorskie zastr ...
  • Zwornik sklepienia prezbiterium, Anioł adorujący Chrystusa

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011632”. ...
Wszystkie zdjęcia




X
Loading