Album

  • Mur klasztorny z basztą

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002577. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „115”, [sygn.] „IHSUJ P 002576”. ...
  • Kapa

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „No 1350”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010546”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIEL ...
  • Chrystus Frasobliwy

    Verso odbitki: adnotacje kredką: „245”, „228”; adnotacje ołówkiem: „Ryc. [przekreślone „370”, przekreślone „378”]”, „245/III”, [sygn.] „IHSUJ P 015964”, „II”, „C ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading