Album

  • Lampka w formie putta

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001318, IHSUJ P 001319. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001317”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Dębno”; naklejona et ...
  • Widok ogólny

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 004611. Verso odbitki: pieczęć „Archiwum Konserwatora / Ś[...]ąbrowskiego”; pieczęć „Archiwum Konserwatora”; pieczęć „Prezydium Wojewódzk ...
  • Figury św. Anny i św. Joachima

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006355”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading