Album

  • Ołtarz mariacki, awers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Zesłania Ducha Świętego (detal)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013112”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muz. Przemysłowe”. ...
  • Portret Stanisława Hozjusza

    Verso odbitki: pieczęć „MUZEUM / Uniwersytetu Jagiellońskiego / Collegium Maius / 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 15 / Tel. 22-10-33 w. 307 / 22-05-49”; adnotacja atramentem „4.”; adnotac ...
  • Matka Boska Hagiosoritissa

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 5986”; adnotac ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading