Album

  • Ołtarz główny, figura św. Stanisława

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 000519. Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „6652”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 6652” ...
  • Krucyfiks, widok z boku

    Na jednej tekturze z sygn. IHSUJ P 007857. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007857”, „IHSUJ P 007858”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Sandomierz. Katedra. / Krucy ...
  • Kaplica św. Wawrzyńca (Mazarakich), sklepienie

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012894”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading