Album

  • Nagrobek Jana i Jana Krzysztofa Tarnowskich, fragment

    Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 008918”, „FOT 4”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Tarnów / 7092”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Fragment

    Kadr z filmu „Kopernikus”, reż. Kurt Rupli, prod. Prag-Film AG, 1943. Verso odbitki: pieczęć „5”; adnotacja kredką „5 / [...]”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006519”, „Q ...
  • Modlitwa w Ogrojcu

    Recto odbitki: retusz; ołówkiem linie kadrowania. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWER ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading