Album

  • Widok fasady od północnego wschodu

    Reprodukcja ilustracji z fotografii J. Raczyńskiego w książce P. Bohdziewicza. Recto odbitki: naklejona papierowa taśma. Verso odbitki: pieczęć „OSSOLINEUM”; adnotacja długopisem „III / 1 ...
  • Wołek

    Verso odbitki: pieczęć „PRAWA AUTORSKIE / CHRONIONE PRZEZ / ZAIKS. / Les Droits D'Auteurs Reservés / Reprodukowanie dozwolone pod warunkiem: / 1) wymienienia autora, / 2) opłacenia honorarium wg ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem, monstrancja (fragment)

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014602”. Publ.: KZSP, t. IV, cz. II/1, il. 736. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading