Album

  • Kapliczka przy wsch. elewacji

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000726, IHSUJ P 000727. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000728”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem [wymazana] „27”; nakle ...
  • Portret Zofii z Komorowskich Gierałtowskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001689. Verso odbitki: adnotacja flamastrem „Głębowice”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001690”. Publ.: KZSP, t. 1, z. 14, il. 94. ...
  • Malowidła w prezbiterium, ściana wsch., Zaparcie się Piotra, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005066”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Lublin”, „foto. Bibl. Stud. / Słowiańskiego / U. J. N: 1707”, „Nawa / scena pasyjna ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading